Prodejna

Otevírací doba:

Pondělí:     
Úterý:        
Středa:      
Čtvrtek:     
Pátek:    
So + Ne:

Státní svátky

8:00 - 17:00
8:00 - 17:00
8:00 - 17:00
8:00 - 17:00
8:00 - 17:00
zavřeno

zavřeno

 

Adresa obchodu:

TOP BATTERY, s.r.o.
Pražská 68/12
PSČ 102 00, Praha 10
 

 

web:
email:
Telefon:

www.topbattery.cz
info@topbattery.cz
+420 272 654 238

 


Těšíme se na Vaši návštěvu.

Parkování zcela bez problému přímo před prodejnou.

 

Anketa
Znáte výstavu FOR ARCH konající se každý rok v PVA Praha Letňany?
57 % (660)
18 % (206)
25 % (284)

Celkem hlasovalo: 1150

Nouzové osvětlení

Nouzové osvětlení - repase a výroba baterií pro nouzová osvětlení budov.

Repasujeme všechny typy baterií a akumulátorů

  • repasujeme všechny typy baterií Ni-Cd, Ni-Mh, Li-Ion, Li-Pol, LiFePo4
  • záruka 24 měsíců
  • cena na vyžádání dle modelu baterie
  • repase baterie trvá přibližně 5-10 pracovních dnů (u Li-ion se tato doba může prodloužit o složitější nastavení a otestování elektroniky)
  • vždy používáme pouze kvalitní články Sanyo, Panasonic, Sony, Samsung...
     

Nouzové osvětlení je v podstatě kapitola sama pro sebe. Spousta společností na českém trhu připravují na svých stránkách tuto problematiku. Nic méně málo kdo ví proč je toto osvětlení samostatnou kapitolou.

V rámci integrace České republiky do společenství zemí EU se na čelní místo dostává bezpečnost osob v budovách. Jedním z nejdůležitějších prvků bezpečnostního systému budov je nouzové a bezpečnostní osvětlení únikových cest a koridorů, včetně antipanického osvětlení prostorů. Zmíněnou problematiku dříve řešilo více národních norem, avšak bez vzájemné návaznosti a s absencí určitých stanovených postupů při návrhu a instalaci nouzových a bezpečnostních svítidel. V roce 2001 byla do českých norem zavedena nová ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení, která do značné míry sjednocuje a definuje obecné požadavky na návrh a provoz těchto systémů. Oproti minulosti jsou v ní definice, jež dříve řešeny nebyly vůbec, popř. jen částečně (antipanické osvětlení, osvětlení prostorů se zvýšeným rizikem, rovnoměrnost osvětlení, pozorovací vzdálenost atd.). V této souvislosti se mění i přístup k návrhu zmíněných systémů, kdy je zapotřebí zohledňovat i uvedené nové aspekty a podmínky. ČSN EN 50172 (36 0631):únor 2005 – Systémy nouzového únikového osvětlení Tato evropská norma podrobně stanovuje požadavky na osvětlení únikových cest a bezpečnostních značek při výpadku normálního napájení. Přitom stanoví minimální požadavky na nouzové osvětlení z hlediska velikosti typu a využití příslušných prostorů. Vztahuje se na zajištění elektrického nouzového osvětlení na všech pracovištích a v prostorech přístupných veřejnosti. Nevztahuje se na soukromé prostory domácností, ale její požadavky je možno uplatnit i na společné únikové cesty vícepodlažních obytných budov.

ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení:

Jedná se o normu, která shrnuje současné poznatky o nouzovém osvětlení. Nouzové osvětlení se zřizuje pro použití v případě selhání normálního osvětlení, je proto napájeno ze zdroje nezávislého na zdroji, který napájí normální osvětlení.

Tím, že nouzové osvětlení je podle vyhlášky č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) požárně bezpečnostním zařízením, se jeho důležitost a vazba na případnou nezkolaudovatelnost objektu značně zvýšila.

Norma stanovuje požadavky na osvětlovací soustavy nouzového osvětlení instalované v budovách nebo v místech, kde jsou takové soustavy požadovány. Týká se to především míst, která jsou přístupná veřejnosti nebo zaměstnancům.

Pro účely této normy je nouzové osvětlení považováno za obecný termín, který zahrnuje různé druhy osvětlení (obr. 1).


Obr. 1 - Druhy nouzového osvětlení

Požadavky stanovené v této normě pro účely návrhu jsou minimální a platí pro celé vymezené období i pro konec projektovaného života zařízení. Příspěvek osvětlenosti od odraženého světla se zanedbává.

Hlavním účelem nouzového únikového osvětlení je umožnit bezpečný odchod z prostoru při výpadku normálního napájení.

Účelem nouzového osvětlení únikových cest je umožnit přítomným bezpečný odchod z prostoru poskytnutím vhodných podmínek pro vidění a určení směru na únikových cestách a na zvláštních místech a zajistit snadné dosažení a použití protipožárních a bezpečnostních zařízení.

Účelem protipanického osvětlení (veřejných prostorů) je zmenšit pravděpodobnost paniky a umožnit přítomným bezpečný pohyb směrem k únikovým cestám poskytnutím vhodných podmínek pro vidění a určení směru. Směr světla na únikových cestách a ve veřejných prostorech má být dolů k pracovní rovině, osvětleny však mají být také všechny překážky do výšky 2 m nad touto plochou. Protipanické osvětlení se používá v prostorech, ve kterých nejsou určeny únikové cesty, tj. v halách, v prostorech s podlahovou plochou větší než 60 m2 nebo v menších prostorech, pokud je v nich přídavné riziko, jako je používání prostoru velkým množstvím lidé.

(JH: Na rozdíl od nouzového únikového osvětlení, kde dodržení předpisů hlídají při kolaudaci hlavně hasiči, tento požadavek zajímá hlavně hygienu. V praxi to vypadá tak, že i normální velkoprostorové kanceláře (větší než 60 m2) musí mít protipanické osvětlení. Není-li tento požadavek splněn, mohou nastat velké problémy při kolaudaci.)

Účelem nouzového osvětlení prostor s velkým rizikem je přispět k bezpečnosti lidí při potenciálně nebezpečných procesech nebo situacích a umožnit řádné ukončení činností uskutečňovaných pro bezpečnost ostatního osazenstva v daném místě.

Pocity úzkosti a zmatku mohou být zmírněny strategicky umístěnými značkami ukazujícími cestu ven z prostoru. Je velmi důležité, aby východy byly jasně označeny značkami a tyto byly viditelné po celou dobu, kdy jsou v prostoru uživatelé.


Takže suma sumárum dle vyhlášky č. 246/2001 Sb. povinná kontrola je nutná 1x za rok s tím že se kontroluje nejenom zda-li svítidlo svítí, když vypadne proud, ale taky podle toho v jakém prostoru se nachází tak i čas po jakou dobu je napájené z baterie. Kontroly měsíční jsou jen orientační, ale musí být o nich veden záznam. Časy jednotlivých svítidel je pak možné najít z údajů výrobce.
Rozhodnutí o kontrole stavu nouzového osvětlení spadá u státních institucí pod správu majetku města, anebo je taky možné že můžou i hasiči nařídit kontrolu veřejných budov. A proto se rádoby specializované společnosti začínají touto problematikou zabývat a většina z nich nemá ani potuchy jaké články se v nouzovém osvětlení používají!!

Naše společnost Vám dokáže bez jakýchkoliv problémů zajistit odbornou montáž a kompletní poradenství v této problematice a je samozřejmostí bezplatná konzultace na naší provozovně, popřípadě přímo v místě kde se nouzové osvětlení nachází.Příklady článků v nouzovém osvětlení: 

Dle projektové dokumentace a vyhlášky se dodává nouzové osvětlení v těchto kapacitách:

2,4V, 3,6V, 4,8V, 7,2V, 8,4V, 9,6V, 12V, 14,4V, 18V, 24V s těmito články: AA, SC, C,D, F.