Informace

Otevírací doba:

Pondělí:     
Úterý:        
Středa:      
Čtvrtek:     
Pátek:    
So + Ne:

 

8:00 - 18:00
8:00 - 18:00
8:00 - 18:00
8:00 - 18:00
8:00 - 18:00
zavřeno

 

 

Adresa obchodu:

TOP BATTERY, s.r.o.
Pražská 68/12
PSČ 102 00, Praha 10
 

 

web:
email:
Telefon:

www.topbattery.cz
info@topbattery.cz
+420 272 654 238

 


Těšíme se na Vaši návštěvu.

Parkování zcela bez problému přímo před prodejnou.

 

Anketa
Znáte výstavu FOR ARCH konající se každý rok v PVA Praha Letňany?
53 % (233)
22 % (97)
25 % (110)

Celkem hlasovalo: 440

Sprej - čistící přípravek KONTAKT GOLD 2000, 200ml

Kód: 101490 Produktové číslo: 101490
Mazací prostředek vyvinut pro redukci tření, opotřebení a přechodového odporu kluzných zlatem a stříbrem pokrytých konektorů. Chrání a dlouhodobě maže elektromechanické kontakty, pokryté kovy.

Žádné hodnocení.
Výrobce: KONTAKT CHEMIE
Záruka: 24 měsíců
skladem
433,9 Kč bez DPH
525,0 Kč , plus doprava
(525,0 Kč/ks)
 ks
Sprej - čistící přípravek KONTAKT GOLD 2000, 200ml

Výborně čistí
KONTAKT GOLD 2000 Mazací prostředek vyvinut pro redukci tření, opotřebení a přechodového odporu kluzných zlatem a stříbrem pokrytých konektorů. Chrání a dlouhodobě maže elektromechanické kontakty, pokryté kovy.

Použití
Nádobku před použitím dobře protřepte.

Parametry
- obsah 200 ml, sprej

Upozornění
Chrání a dlouhodobě maže elektromechanické kontakty, pokryté kovy.

Bezpečnost
Nádobka je pod tlakem. Nevystavujte ji slunečnímu záření a teplotám nad 50 stupňů Celsia. Řiďte se před použitím výhradně pokyny na zadní etiketě produktu. Jinak hrozí újma na majetku tak i na zdraví.

Údaje o nebezpečnosti
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F.
P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů.

Soubory
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.